Biuro rachunkowe

Cennik

Ceny

Usługi Księgowe

 

Rodzaj prowadzonej dokumentacji podatkowejPodatnik zwolniony
podmiotowo lub przedmiotowo
z podatku VAT
Czynny podatnik Podatku VAT
1. Księgowość rozliczana na podatkowej książce przychodów rozchodów (zasady ogólne, skala podatkowa lub podatek liniowy)
– do 10 pozycji miesięcznie100,00 zł
– od 11 do 30 pozycji miesięcznie150,00 zł
– od 31 do 60 pozycji miesięcznie250,00 zł
– od 61 do 90 pozycji miesięcznie350,00 zł
– od 91 do 120 pozycji miesięcznie450,00 zł
– od 121 do 150 pozycji miesięcznie600,00 zł
– od 151 pozycjiwycena indywidualna
2. Księgowość rozliczana w ewidencji przychodów (ryczałt ewidencjonowany)
– do 10 pozycji miesięcznie80,00 zł100,00 zł
– od 11 do 30 pozycji miesięcznie100,00 zł150,00 zł
– od 31 do 60 pozycji miesięcznie200,00 zł250,00 zł
– od 61 do 90 pozycji miesięcznie300,00 zł350,00 zł
– od 91 do 120 pozycji miesięcznie400,00 zł450,00 zł
– od 121 do 150 pozycji miesięcznie550,00 zł600,00 zł
-od 151 pozycjiwycena indywidualna
3. Karta podatkowa
Opłata za wypełnienie deklaracji PIT 16A,50,00 zł
Opłata za wyliczenie miesięcznej zaliczki10,00 zł
– do 10 pozycji miesięcznie100,00 zł
– od 11 do 30 pozycji miesięcznie150,00 zł
– od 31 do 60 pozycji miesięcznie250,00 zł
– od 61 do 90 pozycji miesięcznie350,00 zł
– od 91 do 120 pozycji miesięcznie450,00 zł
– od 121 do 150 pozycji miesięcznie600,00 zł
– od 151 pozycjiwycena indywidualna
4. Księgowość rozliczana na pełnych księgach rachunkowych wg ustawy o rachunkowości
– do 10 pozycji miesięcznie450,00 zł
– od 11 do 30 pozycji miesięcznie600,00 zł
– od 31 do 60 pozycji miesięcznie800,00 zł
– od 61 do 90 pozycji miesięcznie900,00 zł
– od 91 do 120 pozycji miesięcznie1 300,00 zł
– od 121 do 150 pozycji miesięcznie1 500,00 zł
– od 151 pozycjiwycena indywidualna
Księgowanie wyciągu bankowego- pozycja na wyciągu0,50 zł
Opracowanie polityki rachunkowościOd 400,00 zł
Sporządzenie sprawozdania finansowegomiesięczne wynagrodzenie
EWIDENCJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH – BEZWLĘDU NA FORMĘ PROWADZENIA KSIEGOWOŚCI
Wpis do ewidencji – przyjęcie, ulepszenie, odłączenie, przyłączenie części składowej, wycofanie, likwidacja, sprzedaż10,00 zł
– Wpis do kartoteki środka trwałego w budowie.3,00 zł
EWIDENCJA RÓŻNIC KURSOWYCH i OPERACJE WALUTOWE
– przeliczenie dokumentu faktury, paragonu (…) na złotówki3,00 zł
– wpis do ewidencji na wyciągu bankowym0,50 zł
– sporządzenie zestawienia miesięcznego różnic kursowych z dokumentów zakupu10,00 zł
– sporządzenie zestawienia miesięcznego różnic kursowych z dokumentów sprzedaży10,00 zł
– sporządzenie zestawienie miesięcznego różnic kursowych ze stanu na rachunku bankowym wg metody podatkowej10,00 zł
DODATKOWE USŁUGI KSIĘGOWE
– Monitoring białej listy VAT i korekty z tym związane5,00 zł/wpis
– Monitoring należności i korekta VAT z tym związana (ulga za złe długi)5,00 zł/wpis
– Monitoring zobowiązań i korekta VAT, kosztów za długi nie spłacone w termie ustawowym5,00 zł/wpis
– Kontrola miesięczna ewidencji przebiegu pojazdu na cele VAT5,00 zł/wpis

 

 

 

Ceny

Usługi kadrowo-płacowe i ZUS

KADRY
Usługa sporządzenia dokumentów kadrowych – umowa o pracę, aneksy, wypowiedzenia, świadectwa pracy, zaświadczenia o wynagrodzeniu, umów cywilnoprawnych75,00 zł/dokument
Usługa prowadzenia ewidencji czasu pracy i kart urlopowych50,00 zł /os
Założenie teczki osobowej pracownika50,00 zł/os
PŁACE
1. Wprowadzenie pracownika do programu płacowego10,00 zł/os
2. Sporządzenie listy płac10,00 zł/ lista
3. Sporządzanie odcinków płacowych i kasowych list płac3,00 zł /lista, odcinek
4. Sporządzenie rachunku do umów zlecenia/ o dzieło10,00 zł/ lista
5. Rozliczenie powołania członka zarządu10,00 zł/os
6. Sporządzenie dodatkowej listy płac np. – związanej wykorzystywaniem przez pracownika samochodu służbowego na cele prywatne, bonów i innych świadczeń niepienieżnych10 zł/os
PODATKI OD WYNAGRODZEŃ
1. Sporządzanie deklaracji rocznej o zapłaconych zaliczkach od wynagrodzeń PIT 4R/ PIT 8AR oraz wysyłka elektroniczna do Urzędu Skarbowego10,00 zł /deklaracja
2. Sporządzenie PIT 11 dla pracownika i wysyłka elektroniczna do Urzędu Skarbowego10,00 zł/deklaracja
3. Wysyłka przez biuro PIT 11 i informacji rocznej zus do pracownika za pośrednictwem pocztą polskiej30,00 zł/ pracownik
ZUS
Obsługa płatnika ZUS nie zatrudniającego pracowników/ zleceniobiorców
1. Sporządzenie dokumentów wyrejestrowania i ponownego zgłoszenia do ubezpieczeń związku z przyznanymi ulgami w opłacaniu zus50,00 zł
2. Sporządzenie deklaracji DRA50,00 zł
3. Sporządzenie ZUS- Z 3b związku z ubieganiem się o zasiłek chorobowy lub opiekuńczy50,00 zł
4. Sporządzenie Wniosek o A1 wraz z dokumentem EKUZ100,00 zł
5. Sporządzenie dokumentów zgłoszenia/ wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny50,00 zł
PŁATNIK NIE WYPŁACAJĄCY ZASIŁKÓW
Obsługa płatnika ZUS zatrudniającego pracownikówDo 10 ubezpieczonychOd 10 do 20 ubezpieczonych
1. Zgłoszenie do ubezpieczenia/ wyrejestrowanie z ubezpieczenia20,00 zł
2. Zgłoszenie/ wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny50,00 zł
3. Sporządzenie miesięcznego kompletu rozliczeniowego do ZUS i wysyłka elektroniczna50,00 zł
4. Sporządzenie informacji rocznej o wpłaconych składkach dla osób ubezpieczonych10,00 /deklaracja
5. Sporządzanie dokumentów Z- 3, Z-3a, Z -3b50,00 zł
6. Sporządzenie ZUS IWA50,00 zł
PŁATNIK WYPŁACAJĄCY ZASIŁKI – od 21 ubezpieczonych
Usługa kadrowo-płacowacena indywidualna – ustalona na całe rozliczenie kadrowo-płacowe
INNE USŁUGI
Wnioski o dotacjeod 150,00 zł rbh
Pisma i wnioski o układy ratalne do ZUS i Urzędu Skarbowegood 150,00 zł rbh
Wystawienie faktury, faktury korygującej, noty w imieniu klienta10,00 zł
Wnioski i inne pisma.od 150,00 zł rbh
Usługa zwrotu VAT REFUND5% od kwoty odzyskanej, nie mniej niż 50,00 zł od deklaracji
Konsultacja przy zakładaniu działalności gospodarczej (z wnioskami CEIDG, VAT -R, ZUS ZUA, ZUS ZZA)od 150,00 zł rbh
Usługi archiwizacyjne- przechowywanie dokumentacji100,00 /segregator rok
Szkolenie z zakresu księgowości, kadr i płac, zusod 150,00 zł rbh
Sporządzenie deklaracji GUS100,00 zł
Utrzymanie podmiotu w programie księgowym przez miesiąc nieprowadzenia/ zawieszenia działalności9,00 zł

Ceny

Usługi kadrowo-płacowe i ZUS

Rodzaj prowadzonej dokumentacji podatkowejPodatnik zwolniony
podmiotowo lub przedmiotowo
z podatku VAT
Czynny podatnik Podatku VAT
OPŁATY DODATKOWE ZA NIEWYWIAZYWANIE SIĘ Z UMOWY Z BIUREM
-dostarczenie dokumentów po 10. dniu miesiąca do 19 dnia miesiąca70,00 zł
-dostarczenie dokumentów po 19 dniu miesiąca150,00 zł
-korekta deklaracji ze względu na niedostarczenie dokumentu w terminie100,00 zł

Ceny

Zasady naliczania opłat

1.Za każdy okres rozliczenia biuro rachunkowe pobiera wynagrodzenie.
2. Wynagrodzenie jest płatne zgodnie z wystawioną fakturą VAT.
3. Wynagrodzenie usług jest rozliczane wg cennika lub wg ustalonej ceny indywidualnej.
4. Wszystkie kwoty w cenniku są kwotami netto, należy do nich doliczyć podatek VAT.